FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Karty przedpłacone wydawane pracownikom Biedronki są ważne tylko do 30 czerwca 2022 r. do godz. 18:00, bez względu na termin ważności wydrukowany na przodzie karty. Po tym terminie dalsze korzystanie z nich będzie niemożliwe.

Zmiana terminu ważności karty wynika z decyzji Banku Handlowego o zaprzestaniu świadczenia usług w zakresie wydawania i obsługi kart, dlatego 30 czerwca 2022 r. wszystkie karty z logo Citi Handlowy zostają zamknięte.

Nie. Środki dostępne na kartach przedpłaconych z terminem 05/24 nie przepadną, pomimo skrócenia terminu ważności karty. Po 30 czerwca 2022 r. będzie je można przeksięgować na oddzielny kod JMP. Aby jednak uniknąć dodatkowych formalności związanych z przeniesieniem środków, zachęcamy do wykorzystania wszystkich dostępnych na karcie środków najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. do godziny 18:00.

Nie. Osoby, które posiadają kartę przedpłaconą z terminem ważności 06/22 widocznym na przodzie karty, mogą korzystać z niej tylko i wyłącznie do 30 czerwca 2022 r. Po tym terminie nie będzie możliwości korzystania z karty, ani też złożenia wniosku o przeksięgowanie środków.

Środki z karty z datą ważności 06/22 należy wykorzystać do 30 czerwca 2022 r. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży karty pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. można złożyć wniosek o przeniesienie środków na oddzielny kod JMP, co związane będzie z potrąceniem z salda karty opłaty za przeksięgowanie środków w wysokości 19,90 zł.

Nie. Z kart przedpłaconych z datą ważności 05/24 widoczną na przodzie karty można korzystać wyłącznie do 30 czerwca 2022 r. do godz. 18:00. Po tym terminie karty zostaną zamknięte i korzystanie z nich będzie już niemożliwe.

Od 1 lipca 2022 r. do 31 maja 2024 r. na stronie www.openbenefit.pl/jeronimomożna składać wnioski o przeksięgowanie niewykorzystanych środków tylko z kart z terminem ważności do 31 maja 2024 r. Przeksięgowanie nastąpi na oddzielny kod JMP, bez żadnej opłaty, w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku za pośrednictwem strony www.openbenefit.pl/jeronimo.

Oddzielny kod JMP jest to kod alfanumeryczny, umożliwiający zakupy tylko w sklepach Biedronka, na który będą przelane środki z kart przedpłaconych (po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku przez stronę www.openbenefit.pl/jeronimo). Środki dostępne na oddzielnym kodzie JMP mają termin ważności, w ramach którego można je wykorzystać – do 31 sierpnia 2024 r.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, posiadacz otrzyma środki z karty przedpłaconej na oddzielny kod JMP za pośrednictwem adresu email podanego we wniosku. Oddzielny kod JMP zostanie przesłany najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku.

W jaki sposób mogę sprawdzić saldo karty przedpłaconej oraz historię transakcji?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sprawdzenie salda karty oraz historii transakcji jest możliwe jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.openbenefit.pl/jeronimo. Wejdź w zakładkę Profil, a następnie Moje Karty i wybierz Saldo i historia transakcji.

Gdzie mogę płacić kartą przedpłaconą?

Kartą przedpłaconą możesz płacić w sklepach Biedronka oraz drogeriach Hebe. Kartą przedpłaconą nie można:

  • Płacić w innych sklepach.
  • Wypłacać gotówki ani sprawdzać salda karty w bankomatach.
  • Realizować transakcji zbliżeniowych.
  • Realizować transakcji na odległość (tzn. transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty przedpłaconej, w których autoryzacja następuje po podaniu wszystkich lub wybranych danych karty przedpłaconej).
  • Dokonywać innych czynności.

Co zrobić, jeśli na stronie wyświetla się niepoprawna data ważności karty lub saldo karty?

Jeśli na Twoim profilu wyświetla się niepoprawna data ważności karty, błędne saldo lub nie możesz odczytać danych, w pierwszej kolejności spróbuj:

  • Sprawdzić zasięg połączenia internetowego.
  • Odświeżyć stronę internetową.

W przypadku słabego połączenia internetowego proces ładownia danych na stronę może zostać przerwany – pojawią się na nim błędne informacje. Jeśli połączenie internetowe jest stabilne, dane wyświetlą się prawidłowo.

Odświeżyłeś stronę i dysponujesz dobrym połączeniem internetowym, a na Twoim profilu nadal wyświetlają się błędne dane? Koniecznie skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 228 60 04.

W przypadku wyświetlania salda karty i historii transakcji, informujemy, że po każdej płatności kartą przedpłaconą bank ma 7 dni na rozliczenie transakcji od daty jej dokonania. W związku z tym, mimo że saldo widoczne na profilu jest od razu pomniejszane o kwotę danej transakcji to sama transakcja, o którą zostało pomniejszone saldo może być widoczna na profilu w ciągu 7 dni od jej dokonania.